ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นธุรกิจที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับบริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งในด้านทรัพย์สินและบุคคล ระบบสามารถช่วยในเรื่องของการลดความสูญเสียหรือการสูญหายของทรัพย์สินของผู้ใช้  

       โปรซีซีทีวี (ProCctv) ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าวฯ และเป็นผู้นำทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย โดยที่มีการใช้นวัตกรรมทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า  การบริการ ให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าโดยเท่าเทียมกัน

"โปรซีซีทีวี"  ***** บริการรวดเร็วทันใจ ใส่ใจคุณภาพ *****

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรโดยผลักดันด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่"

พันธกิจ

  1. สร้างความเชื่อมั่นทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า
  2. สร้างทีมงาน และพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้า
  3. ก้าวทันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการรักษาความปลอดภัย

Bestsellers
Drop items here to shop
Product has been added to your cart
  • Drag and drop me to the cart
    • 1,250.00 บาท
    • 24% less